ayin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ayin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ayin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ayin.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • ayin

    the 16th letter of the Hebrew alphabet

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).