ayan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ayan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ayan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ayan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ayan

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    gỗ ayan