axoid nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

axoid nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm axoid giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của axoid.

Từ điển Anh Việt

 • axoid

  * tính từ

  dạng trục

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • axoid

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  mặt trục quay

  mặt trục quay axoit

  điện lạnh:

  mặt trục xoay