awnlet nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awnlet nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awnlet giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awnlet.

Từ điển Anh Việt

  • awnlet

    * danh từ

    lông cứng nhỏ, râu nhỏ