awarder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awarder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awarder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awarder.

Từ điển Anh Việt

  • awarder

    xem award