awardee nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awardee nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awardee giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awardee.

Từ điển Anh Việt

  • awardee

    * danh từ

    người được tặng thưởng