awacs nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awacs nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awacs giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awacs.

Từ điển Anh Việt

  • awacs

    * (viết tắt)

    hệ thống báo và điều khiển trên không (Airborne Warning and Control System)