avoset nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avoset nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avoset giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avoset.

Từ điển Anh Việt

  • avoset

    /'ævouset/ (avoset) /'ævouset/

    * danh từ

    (động vật học) chim mỏ cứng