avignon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avignon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avignon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avignon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • avignon

    a town in southeastern France on the Rhone River; the seat of the papacy from 1309 to 1378 and the residence of antipopes during the Great Schism

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).