avestan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

avestan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm avestan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của avestan.

Từ điển Anh Việt

 • avestan

  * danh từ

  tiếng Avexta (tiếng Iran cổ)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • avestan

  an ancient Iranian language

  Synonyms: Zend

  the script in which the ancient Persian language of the Avesta is written

  of or pertaining to the Avesta (sacred text of Zoroastrianism)