aversely nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aversely nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aversely giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aversely.

Từ điển Anh Việt

  • aversely

    xem averse