averrable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

averrable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm averrable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của averrable.

Từ điển Anh Việt

  • averrable

    xem aver