av/cm nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

av/cm nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm av/cm giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của av/cm.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • av/cm

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    abvon trên centimét