autunit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autunit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autunit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autunit.

Từ điển Anh Việt

  • autunit

    * danh từ

    (khoáng chất) Autunit