autoredialing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autoredialing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autoredialing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autoredialing.

Từ điển Anh Việt

  • autoredialing

    (Tech) quay lại số tự động