autoblast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autoblast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autoblast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autoblast.

Từ điển Anh Việt

  • autoblast

    * danh từ

    tế bào riêng biệt; vi sinh vật riêng biệt