austria-hungary nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

austria-hungary nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm austria-hungary giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của austria-hungary.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • austria-hungary

    a geographical area in central and eastern Europe; broken into separate countries at the end of World War I

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).