aureateness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aureateness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aureateness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aureateness.

Từ điển Anh Việt

  • aureateness

    xem aureate