aureately nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aureately nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aureately giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aureately.

Từ điển Anh Việt

  • aureately

    xem aureate