audiphone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

audiphone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm audiphone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của audiphone.

Từ điển Anh Việt

  • audiphone

    /'ɔ:difoun/

    * danh từ

    máy tăng sức nghe