attoelectronic emission nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attoelectronic emission nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attoelectronic emission giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attoelectronic emission.

Từ điển Anh Việt

  • attoelectronic emission

    (Tech) phóng xạ âm điện tử