attica nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attica nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attica giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attica.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • attica

    the territory of Athens in ancient Greece where the Ionic dialect was spoken

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).