attacked pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

attacked pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm attacked pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của attacked pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • attacked pier

    * kỹ thuật

    cột chống

    cột giả