atropos nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atropos nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atropos giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atropos.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atropos

    the Greek goddess of fate who cuts the thread of life

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).