atrocity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atrocity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atrocity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atrocity.

Từ điển Anh Việt

 • atrocity

  /ə'trouʃəsnis/ (atrocity) /ə'trɔsiti/

  * danh từ

  tính hung bạo, sự tàn ác, sự tàn bạo

  hành động hung ác, hành động tàn bạo

  (thông tục) sự lầm to

Từ điển Anh Anh - Wordnet