athanor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

athanor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm athanor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của athanor.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • athanor

    a furnace that feeds itself so as to maintain a uniform temperature; used by alchemists

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).