asvins nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asvins nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asvins giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asvins.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asvins

    (literally `possessing horses' in Sanskrit) in Hinduism the twin chariot warriors conveying Surya

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).