asura nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asura nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asura giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asura.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asura

    earlier a god; later a demon; counterpart of Zoroastrian Ahura

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).