assumer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assumer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assumer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assumer.

Từ điển Anh Việt

  • assumer

    xem assume