assumedly nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assumedly nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assumedly giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assumedly.

Từ điển Anh Việt

  • assumedly

    xem assumed