assuan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assuan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assuan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assuan.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • assuan

    Similar:

    aswan: an ancient city on the Nile in Egypt; two dams across the Nile have been built nearby

    Synonyms: Assouan

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).