assimilability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assimilability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assimilability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assimilability.

Từ điển Anh Việt

 • assimilability

  /ə,similə'biliti/

  * danh từ

  tính có thể tiêu hoá ((nghĩa đen) & (nghĩa bóng))

  tính có thể đồng hoá

  (từ cổ,nghĩa cổ) tính có thể so sánh