assaying nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

assaying nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm assaying giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của assaying.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • assaying

  * kỹ thuật

  phân tích

  sự phân tích

  sự thử

  thử

  xét nghiệm