asmera nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asmera nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asmera giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asmera.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • asmera

    Similar:

    asmara: the capital of Eritrea

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).