ashy-gray nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ashy-gray nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ashy-gray giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ashy-gray.

Từ điển Anh Việt

  • ashy-gray

    /'æʃi,grei/

    * tính từ

    tái nhợt, xám như tro