ash-fusibility temperature nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

ash-fusibility temperature nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm ash-fusibility temperature giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của ash-fusibility temperature.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • ash-fusibility temperature

    * kỹ thuật

    nhiệt độ chảy của tro

    hóa học & vật liệu:

    nhiệt độ tro chảy