asemic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

asemic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm asemic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của asemic.

Từ điển Anh Việt

  • asemic

    * tính từ

    không dấu vết