aseanpol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aseanpol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aseanpol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aseanpol.

Từ điển Anh Việt

  • aseanpol

    * (viết tắt)

    Hiệp hội cảnh sát Đông Nam á (Police Association of Southeast Asian Nations)

    viết tắt

    Hiệp hội cảnh sát Đông Nam á (Police Association of Southeast Asian Nations)