as-dug gravel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

as-dug gravel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm as-dug gravel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của as-dug gravel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • as-dug gravel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sỏi chưa sàng