aruru nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aruru nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aruru giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aruru.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aruru

    mother and earth goddess in Gilgamish epic; identified with Sumerian Ki and Ninkhursag

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).