arucola nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arucola nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arucola giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arucola.

Từ điển Anh Việt

  • arucola

    * danh từ

    cây rau diếp