aruba nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

aruba nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm aruba giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của aruba.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • aruba

    a popular island resort in the Netherlands Antilles

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).