arty-and-crafty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arty-and-crafty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arty-and-crafty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arty-and-crafty.

Từ điển Anh Việt

  • arty-and-crafty

    /'ɑ:tiən'kra:fti/

    * tính từ

    (đùa cợt) chỉ đẹp thôi chứ không tiện dụng và bền (đồ gỗ) ((cũng) artsy-craftsy)