artois nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artois nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artois giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artois.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artois

    a former province of northern France near the English Channel (between Picardy and Flanders)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).