artisan's lien nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artisan's lien nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artisan's lien giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artisan's lien.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • artisan's lien

    lien permitting an artisan to retain possession of a piece of work until has been paid for

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).