artiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artiness.

Từ điển Anh Việt

  • artiness

    /'ɑ:timis/

    * danh từ

    sự làm ra vẻ nghệ sĩ, sự làm ra vẻ có mỹ thuật