arthrous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arthrous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arthrous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arthrous.

Từ điển Anh Việt

  • arthrous

    * tính từ

    có khớp