arthrostracous nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arthrostracous nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arthrostracous giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arthrostracous.

Từ điển Anh Việt

  • arthrostracous

    * tính từ

    có mảnh vỏ khớp