artel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artel.

Từ điển Anh Việt

 • artel

  /ɑ:'tel/

  * danh từ

  Acten, nhóm sản xuất tập thể (ở Liên xô)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • artel

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  hợp tác xã

  tổ hợp tác