arsis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arsis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arsis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arsis.

Từ điển Anh Việt

  • arsis

    * danh từ

    số nhiều arses

    âm tiết có trọng âm trong một bộ thơ